RŮZNÉ

výstava rádií Karla Kříže v Břeclavi
popis videosystému VIDEO 2000

 zpět na úvodní stránku

 zpět na úvodní stránku radiotechniky