zpět na úvodní stránku radiotechniky

 zpět na úvodní stránku restaurátorského praktika

 

Náhrada koncových pentod elektronkou  4П1Л   4P1L

 

Sovětská elektronka 4П1Л (dále jen v latince 4P1L) je svými technickými parametry, především tím že se jedná o  přímo žhavenou pentodu vhodnou náhradou za přímo žhavené koncové pentody z řad "nožičkových lamp" menšího výkonu které se dnes již obtížně shánějí a bývají velmi často vadné.(přetržené žhavení) Po několika pokusech se podařilo 4P1L nahradit též koncovou AL1 která bývá též často vadná a při jejím nahrazení koncovou AL4 je nutný zásah do přijímače což při použití 4P1L není nutné, razím totiž názor že je nutné použít náhradu ve vyjímatelné redukci kterou lze z přijímače kdykoliv vyjmout a použít původní koncovou elektronku.

technické parametry (datasheet) naleznete zde 

typ

žhavící proud

anodový proud

4П1Л   4P1L

0,325

60

 

 

 

RES 164   B443

0,15 

12

RES 174d    B443S

 0,15

12

RES 364d    C 443

 0,25

20

RES 664d   E 443N   *

 0,6

30

 AL 1

1,1

36

 

* U koncové pentody E 443N je u některých přijímačů které mají příliš vysoké anodové napětí je někdy nutné dát odpor na anodu i G2 a popřípadě ještě do obvodu první mřížky g1 , neboť E 443N má mřížkové předpětí  -23 V. Toto je ale nutné vyzkoušet zkusmo, záleží také na typu přijímače.

popis výroby redukce 

Pro zachování originality přijímače vytvoříme redukci.  

Potřebujeme na to spodek vadné nožičkové lampy a patici pro 4P1L osmokolíkový loktal běžně mezi sběrately nazývanou jako " patici pro lampy řady 21" kterou vezmeme třaba z vraku přijímače osazeného lampami ECH21 EBL 21 a poválečné výroby, jejich ještě dost.

Na patici připájíme drátový vývody nejméně 5 cm dlouhé, provedeme propojku g3 a -g (viz schéma a fotografie) a poté konce těchto vodičů vsuneme do jednotlivých dutých vývodů nožičkovému spodku, zatažením za vývody přitáhneme "21 patici" k nožičkovému spodku a vše propájíme a nakonec ustřihneme co nejblíže zapájenému místu. Přilepení "21 patice" ke spodku lze provést jak lepidly tak i termopistolí jak jsem to provedl na nafocených kusech.

Výroba lamelové redukce je obdobná. 

 

 pro snazší prostrčení skrz nožičky spodku nožičkové lampy musí být vývody dostatečně dlouhé. 

     

Náhrada za nožičkovou přímožhavenou koncovku

 

foto převzato z www (tečka) jogis-roehrenbude (tečka) de

 

 

Náhrada za přímožhavenou koncovku AL1

 

fotografie z výroby redukce

 

pohled na zapojení vývodů patice 4P1L zespodu

 

Praktické příklady použití :

Náhrada za elektronku E 443 H (RES 964) v přijímači TELEGRAFIA BALI 35

 

Náhrada za elektronku B 443 (RES 174d) v přijímači PHILIPS 930A

Náhrada za elektronku AL 1 v přijímači MIKROFONA MK 206

 

Náhrada za elektronku AL 1 v přijímači IRON 537 EXKLUSIV

 poznámka z praxe : 

U přijímače Mikrofona MK 203 se koncová lampa rozkmitávala, bylo to způsobeno vadným kondenzátorem 50T blokujícím druhou mřížku oproti zemi. Pokud v přijímači byla původní lampa B 443 tak k tomuto nedocházelo, asi proto že tato lampa byla slabší. Toto může nastat i u jiných rádií, tak na to raději upozorňuji. Po výměně tohoto kondenzátoru rozkmitávání ustalo.    

 

 poznámka z praxe : 

Jeden kolega zapojil tuto elektronku s malou úpravou:  Mřížku G3 připojil nikoli na jednu stranu žhavení (vývod 1), ale doprostřed žhavení, (vývod 8), a tím dle něj v některých přijímačích v kterých tuto náhradu použil došlo ke snížení síťového brumu.

 

Schéma zapojení je převzato ze stránek (vévévé)(tečka) jogis-roehrenbude (tečka) de kde v sekci Umsockeln von Röhren naleznete i další náhrady. 

 při výrobě redukce přeji všem hodně úspěchů !

 zpět na úvodní stránku radiotechniky

 zpět na úvodní stránku restaurátorského praktika